Doelstelling

Stichting Cultureel Centrum Baarle (CCB, voorheen SOB), bevordert en faciliteert sociale en maatschappelijke initiatieven en verleent medewerking aan culturele activiteiten in de gemeenten Baarle Nassau en Baarle Hertog. Hierbij worden de andere cultuuraanbieders en maatschappelijke partijen zoveel mogelijk betrokken. Om deze taak te kunnen uitvoeren stelt het Cultureel Centrum de ruimte(n) hiervoor beschikbaar.

Verder stimuleert CCB activiteiten en initiatieven die het sociale en culturele welzijn van de bevolking bevorderen. Zo mogelijk wordt samenwerking gezocht met andere cultureel maatschappelijk aanbieders.

Een groot aantal culturele en maatschappelijke gebruikers zijn in het CCB gevestigd. <Link naar pagina Gebruikers>

Het CCB biedt de mogelijkheid van zaalverhuur. <Link naar pagina Zaalverhuur>

In het Cultureel Centrum worden jaarlijks een vijftigtal cursussen gegeven. <Link naar pagina cursusaanbod>

Het centrum beschikt over een ruimte met podium en faciliteiten waar concerten, toneelvoorstellingen, lezingen en andere culturele activiteiten worden gehouden.

Bij het CCB kan men terecht voor kopieer en stencilwerk.