Privacy wetgeving

Cultureel Centrum Baarle hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Cultureel Centrum Baarle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Lees via <deze link> onze privacyverklaring.

We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande contactgegevens:

Cultureel Centrum Baarle
Pastoor de Katerstraat 5
B- 2387 Baarle-Hertog

info@ccbaarle.org
+32 14 699 326

Cultureel Centrum Baarle
Pastoor de Katerstraat 7
NL- 5111 CM Baarle-Nassau

info@ccbaarle.org
+31 13 507 8233